Αναφορές

Ο Βουλευτής Νομού Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος κατέθεσε Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Α. Διαμαντοπούλου για τα δημοσιεύματα της εφημερίδας «Καθημερινή» αρ. φύλλου 27.659 (06.01.2011) και αρ. φύλλου 27.662 (09.01.2011) σχετικά με τη χαμηλή απορρόφηση των κονδυλίων της Ε.Ε. για την έρευνα.

Ο Βουλευτής Νομού Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος κατέθεσε Αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Α. Λοβέρδο έγγραφο διαμαρτυρίας και αντίθεσης του Συλλόγου Συνταξιούχων Πολιτικών Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Λακωνίας στο ενδεχόμενο κατάργησης του Ο.Π.Α.Δ.

Ο Βουλευτής Νομού Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος κατέθεσε έγγραφο αίτημα του Δήμου Σκάλας ως Αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κ. Σκανδαλίδη σχετικά με την καταγραφή των ζημιών σε αγροτικές καλλιέργειες στο Νομό Λακωνίας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και την καταβολή σχετικών αποζημιώσεων.

Ο Βουλευτής Νομού Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος κατέθεσε έγγραφο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Λακωνίας ως Αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρ. Παπουτσή σχετικά με τα κτιριακά προβλήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λακωνίας.

Ο Βουλευτής Νομού Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος κατέθεσε Αναφορά προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου για το έγγραφο του Επιμελητηρίου Λακωνίας σχετικά με τα λάθη και τα προβλήματα που παρατηρούνται στη διαδικασία περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων.