«Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Έχοντας πλήρη συνείδηση του ιστορικού χρέους που αναλάβαμε και ενόψει της ψηφοφορίας για το πόρισμα της εξεταστικής για το σκάνδαλο Siemens που είναι υποχρέωση και δικαίωμα κάθε βουλευτή και όχι υποχρέωση των κομμάτων που ανήκουμε αισθάνομαι την υποχρέωση και δικαιούμαι να καταγραφούν τα εξής:

Επειδή τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής οφείλουμε να υπηρετήσουμε την αλήθεια, την εντιμότητα και την διαφάνεια. Συγχρόνως όμως υποχρεούμεθα να τηρούμε απαρέγκλιτα την νομιμότητα.

Επειδή η ερευνητική δουλειά της εξεταστικής επιτροπής ανεξάρτητα από την πολιτική αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών ήταν απολύτως συμβατή με την απόφαση της ολομέλειας της βουλής αλλά και άκρως θετική ως προς τον στόχο της διαλεύκανσης του σκανδάλου Siemens λαμβανομένων υπόψη των αντικειμενικών εμποδίων κάτω από τα οποία κληθήκαμε να επιτελέσουμε την αποστολή μας.

Επειδή παρήχθη πολύτιμο έργο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα σε αντίθεση με τους βραδείς ρυθμούς λειτουργίας της δικαστικής εξουσίας και τους ανύπαρκτους ρυθμούς λειτουργίας της εκτελεστικής εξουσίας στο σύνολο της με την εξαίρεση της Τράπεζας της Ελλάδας.

Επειδή το σύνολο του ερευνητικού μας έργου διαβιβάσθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές με τις οποίες λειτουργήσαμε θεσμικά και παράλληλα χωρίς να τύχουμε της ανάλογης ουσιαστικής βοήθειας από την πλευρά της δικαιοσύνης.

Επειδή δεν επιθυμώ και δεν αποδέχομαι να καταστούμε το άλλοθι του πολιτικού συστήματος ή θύματα κακόβουλης κριτικής και οιασδήποτε ιδιοτέλειας ότι δήθεν είμεθα ανίκανοι να αναδείξουμε την αλήθεια ή ότι δήθεν είμεθα συμμέτοχοι σε συγκάλυψη και συμψηφισμό ευθυνών πολιτικών προσώπων και κομμάτων ή ότι δήθεν είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για να στείλουμε κάποιους φυλακή.

Επειδή το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής οφείλει να δώσει την πρώτη θετική κοινοβουλευτική θεσμική διέξοδο στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος χωρίς υποκρισίες και επικοινωνιακά τεχνάσματα. Σε κάθε περίπτωση δε το πόρισμα οφείλει να δικαιώσει στο μέτρο του δυνατού τις προσδοκίες των Ελλήνων πολιτών, χωρίς να τους εξαπατά λέγοντας με παρρησία και ειλικρίνεια την αλήθεια. ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΨΕΜΑΤΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

Για όλους αυτούς του λόγους σεβόμενος το Σύνταγμα, τον όρκο μου, την συνείδηση μου, τις ιδεολογικές μου αρχές που έχουν ως κύρια αναφορά την Αστική Δημοκρατία και το κοινοβουλευτικό σύστημα δηλώνω τα εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 2 του Συντάγματος, μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της κυβέρνησης ή υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όπως ο νόμος ορίζει.

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 2 του Συντάγματος, δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των προσώπων και για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 86 δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά την παράγραφο 3.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 εδάφιο β΄ του άρθρου 86 του Συντάγματος, η Βουλή μπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1 αρμοδιότητα της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της κοινοβουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος.

Κατόπιν αυτών αυτονόητα βγαίνει το συμπέρασμα ότι η Βουλή ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ.

Η αυτονόητη αυτή συνταγματική επιταγή, κατά μείζονα λόγο, δεσμεύει την λειτουργία και τις αποφάσεις των προβλεπόμενων από το άρθρο 68 του Συντάγματος εξεταστικών επιτροπών αφού με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του Συντάγματος όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

Όλα τα πιο πάνω επικυρώθηκαν νομολογικά με το πρόσφατο βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση Βατοπεδίου.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Εκτιμώ ότι το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής είναι η ΑΦΕΤΗΡΙΑ για την ουσιαστική κοινοβουλευτική και όχι μόνον διερεύνηση του μεγαλύτερου σκανδάλου της μεταπολεμικής Ελλάδος. Εμείς κάναμε το χρέος μας σε ότι αφορά την συλλογή του αποδεικτικού υλικού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μόνοι μας χωρίς ουσιαστική και πρακτική βοήθεια, εργασθήκαμε άοκνα πολλές φορές με σύνθεση απόψεων και σύγκλιση δράσεων επί δέκα και πλέον μήνες.

Προσωπικά είμαι περήφανος για το έργο που παρήχθη . Τώρα είναι η ώρα των ευθυνών για άλλους και εξηγούμε:

ΠΡΩΤΟΝ: Είναι ώρα ευθύνης για την ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων που οφείλει να αποτιμήσει και να αποφασίσει την τύχη του πορίσματος που θα υποβληθεί για το σκάνδαλο Siemens σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, μη αποκλεισμένου του ηθικού κολασμού και του δημόσιου κοινωνικού εξοστρακισμού των υπαιτίων.

ΔΕΥΤΕΡΟ: Είναι ώρα ευθύνης για την Κυβέρνηση που οφείλει επιτέλους να ξεκινήσει τον προσδιορισμό της ζημίας του ελληνικού δημοσίου, από την αντισυμβατική και παράνομη δράση της Siemens, ώστε να διεκδικήσει είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε εθνικό επίπεδο αποζημιώσεις σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες τόσον από την Siemens όσο και από τα πολιτικά πρόσωπα και τους κρατικούς λειτουργούς που με τις πράξεις τους ή τις παραλείψεις τους ζημίωσαν το δημόσιο συμφέρον.

Είναι ώρα ευθύνης για την Κυβέρνηση που οφείλει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχέσεων Ελλάδας- Γερμανίας να επιτύχει επιτέλους την συμμόρφωση της Siemens προς τη νομιμότητα, ώστε να κατονομάσει τους αποδέκτες των δωροδοκιών από τα μαύρα ταμεία της, που αποδεδειγμένα γνωρίζει και δεν κατονομάζει παρά τις προσπάθειες της επιτροπής μας. Γνωρίζουμε ότι η βοήθεια και η οιωνεί νομιμοφανής συνεργασία της Siemens με την Γερμανική δικαιοσύνη διευκολύνει τις επιδιώξεις της εταιρείας αυτής που αποτελεί θεμέλιο κορμό της Γερμανικής οικονομίας.

Είναι ώρα ευθύνης για την Κυβέρνηση για να ενεργοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την κρατική μηχανή στην προσπάθεια για τον εντοπισμό όλων όσων ζημίωσαν το δημόσιο συμφέρον.

ΤΡΙΤΟΝ:  Είναι ώρα ευθύνης για την ελληνική δικαιοσύνη που ασχολείται επί πέντε χρόνια με την ποινική διαλεύκανση των επί μέρους πτυχών του σκανδάλου Siemens (C4I, ΟΤΕ, ΟΣΕ, εξοπλισμοί κτλ). Οι υποθέσεις αυτές ευρίσκονται ακόμη στο στάδιο προώρου ή προχωρημένης κατά περίπτωση κυρίας ανάκρισης. Επιβάλλεται η άμεση και κατά απόλυτη προτεραιότητα ποινική τους εκκαθάριση. Για το σκοπό αυτό είναι πρωταρχική κυβερνητική υποχρέωση η διοικητική στήριξη της ελληνικής δικαιοσύνης. Σχετίζεται άμεσα με την ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Δεν είναι δυνατόν να παρατείνεται άλλο η επικίνδυνη αυτή εκκρεμοδικία αν σκεφθούμε ότι μετά την πλήρη δικαστική εκκαθάριση του σκανδάλου Siemens είναι ενδεχόμενο να αναδειχθούν νέα δεδομένα και ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα και όχι μόνον.

Είναι ώρα ευθύνης για την ελληνική δικαιοσύνη που χωρίς απαραίτητα να ευθύνεται για αυτό, ακόμη δεν πέτυχε το άνοιγμα του συνόλου των λογαριασμών των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο Siemens για να εντοπισθεί η ροή του μαύρου χρήματος από τα ταμεία της Siemens.

ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΜΕ ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ SIEMENS.

Εμείς οφείλουμε να κάνουμε το χρέος μας μέσα στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών μας υποχρεώσεων. Είναι η ώρα της προσωπικής ευθύνης του καθενός από εμάς. Είναι αυτονόητο ότι θα συμμετέχω στην αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών ανεξαρτήτως της πληρότητας των στην βάση των πιο πάνω εκτεθέντων, επιφυλασσόμενος να τοποθετηθώ επί των πολιτικών προσώπων για τα οποία πρέπει να γίνει περαιτέρω διερεύνηση για ενδεχόμενες πολιτικές τους ευθύνες και τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες τους μετά την τοποθέτηση των εισηγητών των κομμάτων. Σπεύδω να δηλώσω ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για μια σειρά πολιτικών προσώπων που επιβάλλεται να διερευνηθούν περαιτέρω οι ευθύνες τους από την Ολομέλεια της Βουλής.

Κλείνοντας, τονίζω ότι ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ «SIEMENS» ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΘΕΙ».