Επερωτήσεις

Ο Βουλευτής Νομού Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος συνυπέγραψε με συναδέλφους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Επίκαιρη Επερώτηση προς τον Υπουργό Επικρατείας, κ. Χ. Παμπούκη για τη λειτουργία και τον ορισμό της Διοίκησης της Ανωνύμου Εταιρείας «Επενδύστε στην Ελλάδα» με τον διακριτικό τίτλο «Invest in Greece».

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής :

Περισσότερα...

Ο Βουλευτής Νομού Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος συνυπέγραψε με συναδέλφους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Επίκαιρη Επερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής :

Περισσότερα...

Ο Βουλευτής Νομού Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος συνυπέγραψε με συναδέλφους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Επίκαιρη Επερώτηση προς τον Υπουργό Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας, κ. Ι. Διαμαντίδη και την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Τ. Μπιρμπίλη σχετικά με τις υδατοκαλλιέργειες.

Το πλήρες κείμενο της Επερώτησης έχει ως εξής :

Περισσότερα...

Ο Βουλευτής Νομού Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος συνυπέγραψε με συναδέλφους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Επίκαιρη Επερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Π. Γερουλάνο σχετική με την αφαίρεση των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 από την Ελλάδα.

Το πλήρες κείμενο της Επερώτησης έχει ως εξής :

Περισσότερα...

Ο Βουλευτής Νομού Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος συνυπέγραψε με συναδέλφους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Επίκαιρη Επερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Τ. Μπιρμπίλη και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ι. Ραγκούση, σχετικά με τις καθυστερήσεις και την αναποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής στην διαχείριση των απορριμμάτων.

Το πλήρες κείμενο της Επερώτησης έχει ως εξής :

Περισσότερα...