Ο Βουλευτής Νομού Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος κατέθεσε Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ι. Ραγκούση και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, κ. Α. Διαμαντοπούλου σχετικά με τους περιορισμούς στις χειροτονίες – τοποθετήσεις των ιερέων.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής :

Σύμφωνα με το Νόμο 3812/2009, οι προσλήψεις προσωπικού στα Νομικά Πρόσωπα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού γίνονται μέσω του συστήματος προσλήψεων του ΑΣΕΠ, με εξαίρεση των θρησκευτικών τους λειτουργών.

Από τους περιορισμούς των προσλήψεων προσωπικού από 01.01.2011 έως 31.12.2013, σε αναλογία 1 πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου 3833/2010 και κατά τη σαφή διατύπωση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, δεν εξαιρούνται οι θρησκευτικοί λειτουργοί της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Οι θρησκευτικοί λειτουργοί εντάσσονται στον ανωτέρω περιορισμό, καθώς τα Νομικά Πρόσωπα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού υπάγονται ως προς το προσωπικό που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Νόμου 3812/2009.

Ωστόσο, η απαγόρευση αυτή είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ σύμφωνα με το άρθρο 3 του Συντάγματος που ορίζει ότι :

Άρθρο 3 (Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας)

1.            Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. Είναι αυτοκέφαλη, διοικείται από την Ιερά Σύνοδο των εν ενεργεία Αρχιερέων και από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο που προέρχεται από αυτή και συγκροτείται όπως ορίζει ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας, με τήρηση των διατάξεων του Πατριαρχικού Τόμου της κθ’ (29) Ιουνίου 1850 και της Συνοδικής Πράξης της 4ης Σεπτεμβρίου 1928.

2.            Το εκκλησιαστικό καθεστώς που υπάρχει σε ορισμένες περιοχές του Κράτους δεν αντίκειται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

3.            Το κείμενο της Αγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο. Η επίσημη μετάφρασή του σε άλλο γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδας και της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη. 

Συνεπώς δημιουργείται μείζον πρόβλημα για το σύνολο σχεδόν των Ιερών Μητροπόλεων από την ένταξή τους στον περιορισμό προσλήψεων με την αναλογία 1 προς κάθε 5 αποχωρήσεις που πρόκειται να γίνει 1 προς 10 σύντομα. Η ρύθμιση αυτή είναι άδικη και άνιση για την Εκκλησία της Ελλάδος διότι τα κενά δεν μπορούν να αναπληρωθούν από μετατάξεις, όπως συμβαίνει στον δημόσιο τομέα.

Η πολιτεία και η κυβέρνηση οφείλουν να αντιληφθούν πως ο ιερέας δεν είναι δημόσιος υπάλληλος με τη συμβατική προσέγγιση του όρου. Οι ιερείς αιώνες τώρα, ασκούν θρησκευτική, πνευματική, εθνική και κοινωνική αποστολή. Με τη ρύθμιση αυτή κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ιερέα πλείστες όσες κωμοπόλεις και χωριά της Ελληνικής περιφέρειας. Η ανάλγητη σκοπιμότητα επίτευξης δημοσιονομικών στόχων είναι ανεπίτρεπτο και αντισυνταγματικό να θίγει διαδικασίες που θωρακίζουν την κοινωνική συνοχή και υπηρετούν το θρησκευτικό συναίσθημα των Ελλήνων.

Ήδη εκδηλώνονται σοβαρότατες κοινωνικές αντιδράσεις και στην Λακωνία, αφού κενές ενορίες δεν μπορούν να καλυφθούν.  

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ. Υπουργοί,

  1. Τι προτίθενται να κάνουν ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην Εκκλησία της Ελλάδος και στην Ελληνική κοινωνία από την εφαρμογή των ως άνω περιορισμών;
  2. Θα εφαρμόσουν το Σύνταγμα της χώρας, εξαιρώντας τις χειροτονίες – τοποθετήσεις των ιερέων από τους περιορισμούς του άρθρου 11 του Νόμου 3833/2010;
  3. Ποια είναι τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας για τους υπηρετούντες ανά Μητρόπολη ιερείς και ποια είναι τα κενά;
  4. Ποιο είναι το οικονομικό όφελος που ήθελε προκύψει για την προσεχή 5ετία η ενδεχόμενη εμμονή της Κυβέρνησης στην εφαρμογή αυτής της διάταξης;