Ο Βουλευτής Νομού Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος κατέθεσε Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, κ. Α. Διαμαντοπούλου σχετικά με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών στα δημόσια σχολεία.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής :

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αποφάσισε ξαφνικά και χωρίς προηγούμενο διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα, τη διακοπή διδασκαλίας ξένων γλωσσών στα δημόσια δημοτικά σχολεία και στα αντίστοιχα γυμνάσια.

Ειδικότερα από το επόμενο σχολικό έτος, οι μαθητές των δημοτικών σχολείων για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας από 4 επιλογές (γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά) που ίσχυε μέχρι σήμερα, καλούνται να επιλέξουν μόνο μεταξύ των γαλλικών και γερμανικών, με τα αγγλικά να διδάσκονται υποχρεωτικά σε όλους και τα ιταλικά – ισπανικά να αποκλείονται τελείως από τις επιλογές των μαθητών.

Κατόπιν και στη βάση της επιλογής των μαθητών, μεταξύ των γαλλικών - γερμανικών θα διδαχθεί η 1 (πρώτη προτίμηση των μαθητών) σε όλους τους μαθητές και ανεξαρτήτως της προσωπικής τους προτίμησης. Δηλαδή σε κάθε δημοτικό σχολείο θα διδάσκεται μόνο 1 δεύτερη ξένη γλώσσα υποχρεωτικά σε όλους τους μαθητές.

Παρεμφερείς αλλαγές προκαλούνται και στα γυμνάσια της χώρας. Μολονότι διατηρείται η δυνατότητα επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας από 4 επιλογές (γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά), στην πράξη θα διδάσκεται αυτή για την οποία υπάρχει οργανική θέση εκπαιδευτικού στο σχολείο.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις φέρνουν σημαντικές ανατροπές στη λειτουργία των σχολείων, στις ζωές χιλιάδων εκπαιδευτικών και στον προγραμματισμό των μαθητών. Η διδασκαλία ξένων γλωσσών περιορίζεται, η δυνατότητα επιλογής από τους μαθητές επίσης, τα ιταλικά και τα ισπανικά τίθενται ουσιαστικά στο περιθώριο και σταδιακά εξοβελίζονται από το διδακτικό πρόγραμμα των σχολείων. Ταυτόχρονα χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα χάσουν τις οργανικές τους θέσεις, ώρες διδασκαλίας και έτσι μία πηγή εισοδήματος σε μία ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία.      

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κ. Υπουργός,

 

  1. Για ποιους λόγους το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προχώρησε στις συγκεκριμένες αποφάσεις;
  2. Προτίθεται να εξετάσει την ανάκληση ή τη μεταβολή τους;