Ο Βουλευτής Νομού Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος κατέθεσε Ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Α. Λοβέρδο και Εσωτερικών, κ. Α. Γιαννίτση σχετικά με την καταβολή των επιδομάτων στα άτομα με αναπηρία

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής :

Οι εκπρόσωποι των αναπήρων εκφράζουν την απόγνωση και την αγωνία τους λόγω της καθυστερημένης καταβολής των επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας που δικαιούνται. Στη Λακωνία, χαρακτηριστικές είναι οι επανειλημμένες δημόσιες παρεμβάσεις του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ν. Λακωνίας. Πρόσφατη είναι η δημόσια ανακοίνωσή του Σωματείου με την οποία διαμαρτύρεται γιατί τα μέλη του δεν έχουν λάβει ακόμη, τα εκ του νόμου προβλεπόμενα επιδόματα για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2011.

Όταν τα συγκεκριμένα επιδόματα αποτελούν βασική, αν όχι τη μοναδική πηγή εσόδων για τα άτομα με αναπηρία, εύκολα μπορεί να γίνουν αντιληπτές οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στη ζωή τους. Για τους λόγους αυτούς, η άμεση καταβολή των επιδομάτων στα άτομα με αναπηρία είναι επιβεβλημένη, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και στις υποχρεώσεις τους.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ. Υπουργοί,

1.Για ποιους λόγους καθυστερεί η καταβολή των επιδομάτων προς τα άτομα με αναπηρία;

2.Σε ποιες ενέργειες θα προβούν τα συναρμόδια Υπουργεία για να επισπευτεί η καταβολή των εκκρεμούντων επιδομάτων και για την έγκαιρη καταβολή τους εφεξής;